Program zielonej szkoły jest realizowany przez instruktorów ośrodka.

Do każdej klasy przydzielony jest wychowawca – opiekun zajmujący się dziećmi od śniadania do ciszy nocnej. Po zajęciach wieczornych dzieci wracają do swoich szkolnych wychowawców.

Prowadzimy dużo zajęć i gier terenowych mających na celu integrację klasy. Posiadamy sprzęt do prowadzenia wszystkich zajęć. Programy dostosowujemy do wieku dzieci oraz modyfikujemy je na miejscu w zależności od potrzeb dzieci i ich wychowawców.

Dzieci są kwaterowane w budynkach murowanych, ogrzewanych w pokojach 3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Szkolni wychowawcy otrzymują pokoje w pobliżu dzieci.

Jeśli macie państwo pomysł na zieloną szkołę inny od naszego zadzwońcie, spróbujemy go zrealizować.

EDYTA KULTYS
+48 604 637 368