Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji z obozu oraz jego przerwania? 

Zdarzają się przypadki losowe, w których niestety musimy zrezygnować z zaplanowanego obozu dla Dziecka lub po prostu go przerwać. Zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej lub jej przerwania. Warto zabezpieczyć się i nie przejmować się np. nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą dziecka i straceniem wniesionej opłaty za obóz!

Co obejmuje polisa?

– 100% zwrotów kosztów obozu w razie rezygnacji przed wyjazdem
– W razie przerwania obozu zwrot części niewykorzystanych świadczeń wynikających z wcześniejszego powrotu z podróży oraz dodatkowe koszty transportu powrotnego

Od czego chroni polisa?

– nieszczęśliwy wypadek Dziecka lub osób mu bliskich (np. Rodziców),
– zachorowanie na COVID19 (potwierdzone przez lekarza),
– nagłe zachorowanie Dziecka lub osób mu bliskich,
– inne (kradzież dokumentów, szkody w mieniu).

Ochronę można ROZSZERZYĆ o następstwa chorób przewlekłych, psychicznych lub nowotworowych (zwyżka +100%).

WAŻNE:
Ubezpieczenie NIE OBEJMUJE m.in.:
– świadomych lub zaplanowanych zdarzeń
kwarantanny związanej z COVID19 (jeśli nie wystąpiło zachorowanie na COVID19).

Kiedy można zawrzeć polisę? (UWAGA! WAŻNE!)
– jeśli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni to polisę można zawrzeć w dowolnym momencie,
– jeśli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni to polisę trzeba wykupić w dniu zawarcia umowy obozu lub w dniu wpłacenia pierwszej należności za obóz, jednakże nie później niż 7 dni przed datą wyjazdu

Jak wykupić polisę?
– wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@przemekkurowski.pl z danymi:

  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres DZIECKA
  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres RODZICA
  • Numer telefonu i adres mailowy RODZICA
  • Datę wyjazdu na kolonie oraz jej koszt
  • Data płatności za kolonię lub data podpisania umowy
  • Informację czy polisa ma być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych

– w odpowiedzi otrzymają Państwo maila z ofertą ubezpieczenia i informacją jak opłacić składkę. Automatycznie po opłaceniu wygeneruje się polisa, którą dostaną Państwo na maila.

Wpłaty za ubezpieczenie prosimy dokonywać na osobne konto podane przez ubezpieczyciela w mailu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nie na konto MIKo-TUR.

Cena obozu: Cena ubezpieczenia:
1800 zł 54 zł
1850 zł 55,5 zł
2200 zł 66 zł
2250 zł 67,5 zł
2800 zł 84 zł
2850 zł 85,5 zł

 

W celu wykupienia i szczegółów ubezpieczenia proszę kontaktować się z Agentem Ubezpieczeniowym poprzez e-mail: biuro@przemekkurowski.pl lub pod numerem telefonu – 792 882 986 lub 693 882 985.