Jak zabezpieczyć się przed kosztami rezygnacji z obozu oraz jego przerwania? 

Zdarzają się przypadki losowe, w których niestety musimy zrezygnować z zaplanowanego obozu dla Dziecka lub po prostu go przerwać. Zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej lub jej przerwania. Warto zabezpieczyć się i nie przejmować się np. nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą dziecka i straceniem wniesionej opłaty za obóz!

Co obejmuje polisa?

– 100% zwrotów kosztów obozu w razie rezygnacji przed wyjazdem
– W razie przerwania obozu zwrot części niewykorzystanych świadczeń wynikających z wcześniejszego powrotu z podróży oraz dodatkowe koszty transportu powrotnego

Od czego chroni polisa?

– nieszczęśliwy wypadek Dziecka lub osób mu bliskich (np. Rodziców),
– nagłe zachorowanie Dziecka lub osób mu bliskich,
– inne (kradzież dokumentów, szkody w mieniu).

Ochronę można ROZSZERZYĆ o następstwa chorób przewlekłych, psychicznych lub nowotworowych (zwyżka +100%) oraz o pakiet Covid-19 (zwyżka +80%) – zachorowanie potwierdzające pozytywnym testem, skierowanie na izolację/kwarantannę.

WAŻNE:
Ubezpieczenie NIE OBEJMUJE m.in.:
– świadomych lub zaplanowanych zdarzeń.

Kiedy można zawrzeć polisę? (UWAGA! WAŻNE!)
– jeśli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni to polisę można zawrzeć w dowolnym momencie,
– jeśli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni to polisę trzeba wykupić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy obozu lub wpłacenia pierwszej należności za obóz, jednakże nie później niż 7 dni przed datą wyjazdu

Jak wykupić polisę?
– wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@przemekkurowski.pl z danymi:

  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres DZIECKA
  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres RODZICA
  • Numer telefonu i adres mailowy RODZICA
  • Datę wyjazdu na kolonie oraz jej koszt
  • Data płatności za kolonię lub data podpisania umowy
  • Informację czy polisa ma być rozszerzona o następstwa chorób przewlekłych lub o pakiet Covid-19

– w odpowiedzi otrzymają Państwo maila z ofertą ubezpieczenia i informacją jak opłacić składkę. Automatycznie po opłaceniu wygeneruje się polisa, którą dostaną Państwo na maila.

Wpłaty za ubezpieczenie prosimy dokonywać na osobne konto podane przez ubezpieczyciela w mailu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nie na konto MIKo-TUR.

Cena obozu: Cena ubezpieczenia (pakiet podstawowy):
3300 zł 99 zł
3200 zł 96 zł
2980 zł 89,4 zł
2900 zł 87 zł
2090 zł 62,7 zł
2000 zł 60 zł

 

W celu wykupienia i szczegółów ubezpieczenia proszę kontaktować się z Agentem Ubezpieczeniowym poprzez e-mail: biuro@przemekkurowski.pl lub pod numerem telefonu – 792 882 986 lub 693 882 985.