Dane do przelewu:
MIKo-TUR Sp.z o.o.
89-606 Charzykowy, Funka 9
PKO BP 21102014910000420200823658
kod SWIFT banku PKO BP: BPKOPLPW

W tytule proszę wpisać:
Imię i nazwisko dziecka i numer turnusu

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, nr koncesji 0749
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 462
wydany przez: Marszałka Województwa Pomorskiego
Opiekę nad zorganizowanym przez nas wypoczynkiem sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty